Logo Logo
Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny
2000005358
Prejdite myšou pre zväčšenie
Farnam

Repelent pre kone Tri-Tec

 • Cena:166,50 €
Obsah balenia: 3,780 l
1 l = 44,05 €
Dostupnosť:momentálne nie je skladom
Farba:
Veľkosť
Množstvo:
Zvoľte prosím veľkosť, alebo farbu.
 • Info Web:

  TRI-TEC14™ FLY REPELENT - jediná a účinná ochrana vášho koňa! Viacúčelový repelent s účinnosťou az 14 dní.

   

  - kvapalný insekticíd určený k priamemu použitiu

  - pôsobí proti muchám domácim, pastvinovým, konským, ďalej chráni pred komármi, ovadmi, kliešťami a iným dotieravým hmyzom vyskytujúcim sa v blízkosti koní

  - zaisťuje dlhodobú ochranu proti uvedeným parazitom

   

  Obsah balenia: 3780 ml

   

  Návod na použitie:

  Pred použitím dobre pretrepte dávkovací flakón. Prípravok nastriekajte na miesta s hojným výskytom múch, aplikujte 5 streknutí na každý m2. Opakovane aplikujte po 5 až 7 dňoch, potom už len každých 14 dní.

   

  Ochranné opatrenia:

  Používajte v dobre vetranom prostredí. Nevdychujte produkt a zamedzte vdychovaniu produktu zvieratami. Neaplikujte v prítomnosti mačiek. Pred akýmkoľvek použitím si pozorne preštudujte šítok výrobku a prečítajte si informácie týkajúce sa výrobku.

   

  Odporúčania:

  Rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený.

   

  Opatrenia spojené s použitím:

  Dodržiavajte všeobecné pokyny týkajúce sa používania špeciálnych biocídnych insekticídov.

   

  Skladovanie:

  Výrobok skladujte iba v jeho pôvodnom (originálnom) balení, oddelene od potravín a nápojov, vrátane potravín a nápojov určených pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

   

  Manipulácia:

  Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný.

   

  Opatrenia prvej pomoci:

  Po vdýchnutí: Prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára.

  Po zasiahnutí očí: Oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minúť prúdom tečúcej vody.

  Po požití: Ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom.

   

  Nechcené rozliatie a prázdne obaly:

  V prípade nechceného rozliatia odsránte produkt jeho odčerpaním, vysatím alebo ho zachyťte za pomoci suchej absorpčnej látky. Absorbujte rozliaty produkt za pomoci piesku alebo pôdy a potom presuňte do nepriepustnej nádoby. Tento odpad nechajte spáliť v poverenom špecializovanom centre. Prázdne obaly musia byť likvidované spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou. Neznečistite výrobkom alebo jeho obalom tečúcu ani stojatú vodu.

   

  Zloženie:

  - Cyperméthrin (Číslo CAS 52315-07-08): ................................1,5 g/Kg
  - Pyretrínov (Číslo CAS 8003-34-7) : ..........................................2 g/kg
  - Pypéronyl butoxide (Číslo CAS 51-03-06): ...........................16,5 g/Kg
  Výrobky typu: AL
  Biocídne využitie TP 18 pre širokú verejnosť

   

  POUŽÍVAJTE REPELENT BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU.

   

  Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal.

  Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.

  Číslo schválenia: bio/1931/D/17/CCHLP

   

 •  
  viac informácií >
  Máte otázky?
  Telefonický kontakt nájdete tu >>
  SÚVISIACE PRODUKTY
  Nahor