Logo Logo
Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny
2000003250
Prejdite myšou pre zväčšenie
Farnam

Repelent pre kone Endure Sweat

 • Cena:49,00 €
Obsah balenia: 0,946 l
1 l = 51,80 €
Dostupnosť:skladom
Farba:
Veľkosť
Množstvo:
Zvoľte prosím veľkosť, alebo farbu.
 • Info Web:

  ENDURE FLY SPRAY - jediná a účinná ochrana vášho koňa! Viacúčelový repelent s účinnosťou až 14 dní.

   

  - kvapalný insekticíd v rozprašovači, určený k priamemu použitiu

  - pôsobí proti muchám domácim, pastvinovým, konským, ďalej chráni pred komármi, ovadmi, kliešťami a iným dotieravým hmyzom vyskytujúcim sa v blízkosti koní

  - zaisťuje dlhodobú ochranu proti uvedeným parazitom

   

  Zloženie:

  - Cyperméthrin (Číslo CAS 52315-07-08): ................................1,5 g/Kg

  - Pyretrínov (Číslo CAS 8003-34-7) : ..........................................2 g/kg

  - Pypéronyl butoxide (Číslo CAS 51-03-06): ...........................16,5 g/Kg

   

  Návod na použitie:

  - pred použitím dobre pretrepte dávkovací flakón

  - prípravok nastriekajte na miesta s hojným výskytom múch, aplikujte 5 streknutí na každý m2

  - opakovane aplikujte po 5 až 7 dňoch, potom už len každých 14 dní

   

  Ochranné opatrenia:

  - používajte v dobre vetranom prostredí, neaplikujte v prítomnosti mačiek

  - nevdychujte produkt a zamedzte vdychovaniu produktu zvieratami

  - pred akýmkoľvek použitím si pozorne preštudujte štítok výrobku a prečítajte si informácie týkajúce sa výrobku

   

  Odporúčania:

  - rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený

   

  Manipulácia:

  - počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite, po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky

  - dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný

   

  Opatrenia spojené s použitím:

  - dodržiavajte všeobecné pokyny týkajúce sa používania špeciálnych biocídnych insekticídov

   

  Skladovanie:

  - výrobok skladujte iba v jeho pôvodnom (originálnom) balení, oddelene od potravín a nápojov, vrátane potravín a nápojov určených pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

   

  Opatrenia prvej pomoci:

  - po vdýchnutí: prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára

  - po zasiahnutí očí: oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minúť prúdom tečúcej vody

  - po požití: ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom

   

  Nechcené rozliatie a prázdne obaly:

  - v prípade nechceného rozliatia odsránte produkt jeho odčerpaním, vysatím alebo ho zachyťte za pomoci suchej absorpčnej látky

  - absorbujte rozliaty produkt za pomoci piesku alebo pôdy a potom presuňte do nepriepustnej nádoby

  - tento odpad nechajte spáliť v poverenom špecializovanom centre

  - prázdne obaly musia byť likvidované spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou

  - neznečistite výrobkom alebo jeho obalom tečúcu ani stojatú vodu

   

  POUŽÍVAJTE REPELENT BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU

   

  Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal.

  Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.

  Číslo schválenia: bio/1930/D/17/CCHLP

   

   

   

   

 •  
  viac informácií >
  Máte otázky?
  Telefonický kontakt nájdete tu >>
  SÚVISIACE PRODUKTY
  Farnam
  Farnam

  Repelent pre kone Endure Sweat

  Cena:171,80 €
  Nahor