Logo Logo
Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

Slovenská liga detí a juniorov
17. ročník dlhodobej súťaže
CUP 2021

 

Seriál skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov, ktorý sa skladá z dvoch pohárových súťaží:

• EQUISTYLE Cup pre deti
• EQUISTYLE Cup pre juniorov


Priebeh a podmienky:

Každá pohárová súťaž bude mať 5 kôl a 1 finále počas víkendov kalendárneho roku 2021.
Každé kolo sa uskutoční v rámci jedného víkendu z nižšie uvedených jazdeckých podujatí v JK RS Team Trnava, Bratislava


Termíny kôl v roku 2021

1.kolo: 01.05. - 02.05.2021 RS Team TROPHY 2021 I. kolo


2.kolo: 22.05. - 23.05.2021 RS Team TROPHY 2021 II. kolo


3.kolo: 19.06. - 20.06.2021 RS Team TROPHY 2021 III. kolo


4.kolo: 17.07. - 18.07.2021 RS Team TROPHY 2021 IV. kolo


5.kolo: 31.07. - 01.08.2021 RS Team TROPHY 2021 V. kolo


Finále : 04.09. - 05.09.2021 RS Team TROPHY 2021 VI. kolo + Celkové vyhodnotenia a odovzdávanie cien za body získané počas celého roka


Podmienky súťaží

Jazdecké dvojice (jazdec - kôň) budú zbierať body za výkon a umiestnenie. Jazdecká dvojica môže absolvovať ľubovoľný počet kôl počas celého roku. Víťazom sa stáva jazdecká dvojica, ktorá získa najvyšší počet bodov. Štart v oboch kategóriách nie je povolený. Jazdec má právo len na jednu cenu v rámci konečného vyhodnotenia svojej kategórie.

POZOR!!! Účasť v ktoromkoľvek kole je nutné nahlásiť, alebo vyznačiť usporiadateľovi v prihláške.


Technická náročnosť parkúrov jednotlivých kôl


              DETI            čl. pravidiel     JUNIORI         čl. pravidiel         Miesto konania

1. kolo    90cm           238.1.4           110cm           238.2.1            JK RS Team Bratislava
2. kolo    90cm           238.1.4           110cm           238.2.1            JK RS Team Bratislava
3. kolo   100cm          238.1.4           115cm           238.2.1            JK RS Team Bratislava
4. kolo   100cm          238.1.4           115cm           238.2.1            JK RS Team Bratislava
5. kolo   105cm          238.2.1           120cm           238.2.1            JK RS Team Bratislava
Finále    110cm          238.2.2           120cm           238.2.2            JK RS Team Bratislava


Usporiadatelia si vyhradzujú právo na zmeny v prípade, ak si to priebeh jednotlivých súťaží bude vyžadovať.


Bodovanie dlhodobých súťaží

Dlhodobá súťaž EQUISTYL CUP DETI, je určená pre deti do 14 rokov vrátane. Každé kolo sa bude hodnotiť nasledovne:
KOEFICIENTY OBTIAŽNOSTI

ZM do90cm (vrátane)        bez koeficientu
Z 100cm                          1,1
Z+ 105cm                        1,2
ZL 110cm                         1,3

KOEFICIENTY ÚČASTI
Pri počte štartujúcich v súťaži:

Do 6 jazdcov          0,8
7 až 11 jazdcov      0,9
12 a viac jazdcov    bez koeficientu


Dlhodobá súťaž EQUISTYL CUP JUNIORI je určená pre juniorov od 15 do 18 rokov vrátane. Každé kolo sa bude hodnotiť nasledovne:

KOEFICIENTY OBTIAŽNOSTI


ZL 110cm                                   bez koeficientu
ZL+ 115cm                                1,1
L 120cm                                    1,2
L s rozoskakovaním 120/130   1,3


KOEFICIENTY ÚČASTI
Pri počte štartujúcich v súťaži:

Do 6 jazdcov          0,8
7 až 11 jazdcov      0,9
12 a viac jazdcov   bez koeficientu


EQUISTYLE Cup sa uskutoční pod záštitou predajne jazdeckých potrieb EQUISTYLE Rovinka a Jazdeckého klubu ALEXANDRIA, ktorí si zároveň vyhradzujú právo na zmeny.

Organizáciu zabezpečuje Jazdecký klub ALEXANDRIA zastúpený Alexandrou Skatullovou a Jarmilou Skatullovou, Jednotlivé kolá budú podliehať rozpisom RS Team TROPHY 2021, kde budú riadne vyznačené. Za spracovanie výsledkov zodpovedajú Alexandra Skatullová a Jarmila Skatullová.

Súťaže EQUISTYLE Cup sa konajú za účelom získania jazdeckých zručností a skúseností detí a juniorov, rovnako ako získania správneho prístupu pri starostlivosti o kone a ich manažovaní. Preto sa počas pretekov bude klásť veľký dôraz na dodržiavanie Etického kódexu pri zaobchádzaní s koňmi.


CENY

Ceny v celkovej hodnote 5.500,-€ do celoslovenského seriálu skokových jazdeckých pretekov pre deti a juniorov venuje spoločnosť EQUISTYLE, ktorá sa zaoberá ponukou a predajom jazdeckých potrieb.


V jednotlivých kolách budú ocenení prví piati jazdci v každej kategórii stužkami a nákupnými poukážkami následne:


1.miesto     nákupná poukážka v hodnote 50,-€
2.miesto     nákupná poukážka v hodnote 40,-€
3.miesto     nákupná poukážka v hodnote 30,-€
4.miesto     nákupná poukážka v hodnote 20,-€
5.miesto     nákupná poukážka v hodnote 10,-€


Poukážky bude možné použiť aj pri internetovom nákupe, ktorý rovnako ponúka spoločnosť EQUISTYLE.


Vo finále si súťažiaci zmerajú sily o ceny v celkovej hodnote 4000,-€ !

 

Ceny budú vecné, od známych a osvedčených značiek spoločností Prestige, Veredus, Equiline, Sergio Grasso a iných.
Okrem toho dostanú umiestnení súťažiaci stužky, prví traja poháre a ich koníky deku.
Meno víťaza EQUISTYLE CUP JUNIOROV 2021 bude navždy zvečnené vedľa víťazov z predchádzajúcich rokov na putovnom - víťaznom pohári vystavenom v predajni EQUISTYLE v Rovinke. Výsledky z jednotlivých kôl budú priebežne zverejňované na stránke EQUISTYLU, stránke SJF, a na stránke RS Team.

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme veľa športových úspechov pri získavaní nových jazdeckých skúseností.

Výsledky súťaží Equistyle Cup:

ročník
Juniori
Deti
2011
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2012
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2013
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2014
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2015
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2016 
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2017 
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2018
Equistyle cup juniori 
Equistyle cup deti
2019
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2021
 Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti 

Výsledky súťaží Equistyle Winter Cup:

ročník
Juniori

Deti
2015
Equistyle cup juniori
Equistyle cup deti
2017 
Equistyle cup juniori 
 Equistyle cup detiNahor